Management informatie

Eén van de specialiteiten van HM advice is het ontwerpen van management informatie, want om grip op de zaak te krijgen, is het slim om praktische, meetbare doelstellingen te formuleren. Bijvoorbeeld in de vorm van zaken als orderpercentages, uitvalpercentages en manco’s, productiecijfers, omzet en kosten. Het bepalen van die doelstellingen is als het ware het startpunt van een uitvoerige managementrapportage, een fase die HM Advice in nauw overleg met u als ondernemer doorloop. Nog belangrijker is het om verbanden te leggen tussen de variabelen, zoals begin- en eindvoorraden, inkopen en afleveringen. Want zonder doordachte onderbouwing en logische verbanden zijn beslissingen nauwelijks meer dan ‘loterijen’. Daarnaast lijdt een efficiënte managementrapportage tot het eenvoudig opstellen van de jaarrekening. De meeste gegeven voor deze jaarrekening zijn namelijk dan al reeds voorhanden en is het een kwestie een laatste controle en van rubriceren.

Als u het gevoel hebt gekregen dat HM Advice hierin een toegevoegde waarde voor uw bedrijf kan zijn, neem dan contact op. Voor contactgegevens kies de button contact in het hoofdmenu.